Avishai Avivi named CISO at SafeBreach
Avishai Avivi named CISO at SafeBreach | Security Magazine